Handelsbetingelser

Krudttårnet / vedr. KRIGEN om VARTEGNET - VILKÅR
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Krudttårnet og i forbindelse med de to forestillinger, KRIGEN om VARTEGNET og ANGREBET på MARSTRAND. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Krudttårnet.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Krudttårnet. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Krudttårnet, er denne af vejledende art.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt på Krudttårnet overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Krudttårnet, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Krudttårnet.

I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform

Pris og betaling
Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, VISA, Mastercard og Maestro.

OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort.

Alle billetpriser hos Krudttårnet er ekslusive ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige adgangsgivende billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter.

Alle priser på Krudttårnets billetside er inkl. moms.

Vær opmærksom på, at du ved betaling hos QuickPay benytter Jubiibillets indløsningsaftale, hvorfor dit betalingskort registreres hos Jubiibillet og ikke Krudttårnet.

Fortrydelsesret og refundering
I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte billetter kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre billetter.

Aflysning
Hvis Krudttårnet af ukendte, men dokumenterbare årsager, f.eks. af sikkerheds- sundheds- eller vejrmæssige årsager, i forhold til sikkerhed for publikum, personale og artister, eller ved f.eks. beordring fra myndigheder, bliver nødt til at standse arrangementet, refunderes billetkøbet ikke. En evt. delvis kompensation vil blive meddelt billetkøber direkte. 

I tilfælde af aflysning inden datoen for afholdelse af diverse spilledage med forestillingerne ANGREBET på MARSTRAND og KRIGEN om VARTEGNET, er det op til arrangøren at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber.

Har du betalt med internationalt udstedte kort fra Visa eller internationalt udstedte kort fra Mastercard, er Krudttårnet ved aflysning, forpligtet til at refundere billetkøbesummen til billetkøber.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

I tilfælde af aflysning kan du via nedenstående mail og telefonnummer kontakte Krudttårnet for mere information.

Vejrmæssig - udsættelse / aflysning af forestilling / udskiftning af medvirkende

Det danske vejr er omskifteligt, og det har vi desværre ingen indflydelse på. Publikum sidder i bløde polstrede stole på gulv og tribune under overdækkende teltdug. Det lunefulde vejr taget i betragtning, er det derfor også en god idé at klæde sig på, så man er forberedt på lidt af hvert.

Krudttårnet er i løbende kontakt med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Da der ikke kan gives 100 % sikre varslinger i løbet af dagen, aflyser vi ikke en forestilling, selvom det har regnet hele dagen. Erfaringen har nemlig lært os, af det ofte klarer mærkbart op sidst på dagen, således at en regnfuld dag kan udvikle sig til en smuk og solrig sommeraften. For at undgå unødige aflysninger tages beslutningen om aflysning først ved den respektive forestillings påbegyndelse. Der er altså intet nyt at hente ved at ringe til os i løbet af eftermiddagen eller aftenen.

Hvis der forventes opklaring i løbet af 45 minutter, udsætter vi forestillingen. Hvis forestillingen derefter aflyses, inden der samlet er spillet 30 minutter af forestillingen, ombyttes / refunderes billetterne.

Det modsatte kan også ske. Sol kan ændre sig til regn. Ofte er der kun tale om byger, hvorfor forestillingen i første omgang afbrydes, hvorefter forestillingen fortsætter. Dette kan ske indtil flere gange. I dette tilfælde ombyttes/ refunderes billetterne ikke.

Det sker også, at regnen ikke hører op, og resten af forestillingen må aflyses efter afbrydelsen. I dette tilfælde gælder følgende retningslinier: Hvis forestillingen aflyses efter en sammenlagt spilletid på over 30 minutter fra forestillingens påbegyndelse, ombyttes/refunderes billetterne ikke.

I sjældne tilfælde kan det ske, at skuespillere, musikere mv. af forskellige årsager, kan blive udskiftet med andre artister/stand-ins, sker dette udløser det ikke refundering af billetter.

Fotografering og video optagelse
Det er total forbudt at fotografere og/eller optage video eller lyd under forestillingen. Overholdes dette ikke vil man blive bortvist.

Alene fotografer/journalister mm., akkrediteret med skriftlig tilladelse fra Krudttårnet, må dokumentere, (optage video, fotos mv.) af/fra forestillingen. 

Akkreditering af presse, fotografer, TV-medier mm., opnås ved henvendelse til nedenstående, att.: Jan Michael Madsen.


Krudttårnet / Fonden Tordenskiold
Silovej 8, 9900 Frederikshavn
info@vartegnet.dk
Tlf. +45 2688 1717